صومعه سرا:

جاذبه های گردشگری صومعه سرا- صومعه سرا شهری درغرب استان گیلان و ۲۵ کیلومتری غرب شهرستان رشت است. این شهرستان از شمال به بندر انزلی و تالاب، از شرق به رشت و شفت، از غرب به رضوان شهر و ماسال و از جنوب به فومن محدود می شود. محصولات عمده این شهرستان برنج، چای، نیشکر، کرم ابریشم و چوب صنعتی صنوبر است.
شهرستان صومعه سرا با وسعتی حدود ۶۳۳ کیلومتر مربع و بر اساس آخرین تقسیمات دارای سه بخـش مرکزی ،تولمـات ومیرزاکوچک جنگلی و هفت دهستـان کسماء، طاهـرگوراب، ضیـابر، هنده خـاله، تولـم (لیف شاگرد)، گوراب زرمیخ، مرکیه و دارای سه شهرصومعه سرا، مرجغل، گوراب زرمیخ و تعداد 151 روستا است. بخش اعظم این شهرستان در ناحیه جلگه ای قرار دارد؛ با این حال در بخش میرزا کوچــک جنگلی ناحیه ای کوهستانی با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا و پوشیده از جنگل قرار دارد و دو منطقه ییلاقی شهرستان به اسامی گندرجی و خونبارجی در همین ارتفاعات واقع شده اند.

صومعه سرااکثریت مردم این شهرستان به گویش گیلکـی و در نواحـی کوهپایه ای و ارتفاعات تنیـان در بخـش میـرزاکوچک جنگلـی و همچنین روستاهای طالش محلـه چکوور و لارسـر در بخـش مرکـزی با گویش طالشی و در روسـتای گاز گیشه تعداد کـرد مهاجـر (از گذشته های دور ) با زبان کردی تکلم می کنند همچنین گروهی آذری زبان به عنوان مهاجر از استان های اردبیل و زنجان به طور پراکنده و خصوصاً در محله ای موسوم به زیده سرا در شهر صومعه سرا سکونت دارند.
صومعه سرا در قدیم یکی از روستاهای کسماء به شمار میرفته و بنا به نوشته ها نام صومعه‌سرا می تواند برگرفته از عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری ، شیخ عبدالله صومعه ی باشد،بخش گوراب زرمیخ و همچنین دهستان کسما واقع در صومعه سرا از جمله مکان های دارای قدمت تاریخی در این شهرستان هستند. کسماء یکی از بخش های صومعه سرا است که در زمان نهضت جنگل مرکز اولین تشکیلات اداری و نظامی مبارزان جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی بوده است، این شهرستان به دلیل شرایط آب و هوایی مانند دیگر مناطق گیلان از شرایط مطلوبی برای کشاورزی برخوردار است به طوری که به عنوان دومین شهرستان کشاورزی خیز استان به شمار می رود.

جاذبه های گردشگری صومعه سرا

سه منطقـه حفاظـت شده سلـکه و سیاه کیشم و سرخـان کـل، مناره آجری بازار گسکر، خشت پل گاز رودبار، خشت پل بزرگ، خشت پل کوچک، شهر قدیمی گسکر و حمام قدیمی کسماء از جمله جاذبه هیا گردشگری صومعه سرا محسوب می گردند.جاذبه های گردشگری صومعه سرا